986 640 307

Teléfono de atención ao ciudadán

Punto Limpo

Información e horario do punto limpo

Recollida Voluminosos

Recollida de mobles e enseres voluminosos

Servizos

 

Servizos de limpeza e recollida de lixo

Colabora na casa

Separa na casa os diferentes tipos de residuos que logo vas depositar nos colectores.

  • Colector azul: cartón, papel limpo, libros, cadernos, folletos, xornais, revistas, bolsas de papel. Prega as caixas antes de depositalas no colector.
  • Colector amarelo. Envases de plástico: de auga e bebidas, iogures, aceites, deterxentes, bolsas de plástico, envoltorios e bandexas de poliestireno, bricks, latas e outros botes metálicos, aerosois e tapas metálicas de botes e botellas.
  • Colector verde. Envases de vidro, frascos e tarros de vidro, sen tapas nin tapóns.
  • Colector amarelo pequeno: pilas e baterías pequenas.

Colabora na rúa

  • Utiliza as papeleiras para depositar papeis, envoltorios e otros residuos de pequeno tamaño. Non ensucies o chan.
  • Por pequenas que parezan as cabichas, se todos as tiramos ao chan, ensuciamos as rúas. Apágaas correctamente e tíraas á papeleira.
  • Se tes mascota, recolle os excrementos das rúas e espazos públicos e deposítaos no contedor de lixo.
  • Para residuos voluminosos que non poidas levar ao punto limpo, chama ao teléfono 986 640 307