Saltar ao contido

Servizos

Servizos de recollida de lixo e limpeza viaria do concello de  Ponteareas

Punto Limpo

Lembre que dispon dun punto limpo para poder levar distintos tipos de enseres e resíduos.

Recollida de enseres voluminosos

No caso de enseres voluminosos pode contar co servizo de recollida con cita previa.

Incidencias, reclamacións, suxerencias

Póñase en contacto para notificar incidencias,queixas e suxestións.

13 %
Cost reduction
+ 0 %
Efficiency
50 %
Less consumption

Limpeza Viaria

Recollida de residuos domésticos

Servizos de recollida de Lixo

Outros servizos

Outros servizos para os ciudadanos